A lovasijászat után, amely elég nagy port vert fel, gondoltam egy olyan témáról kellene írnom, amiben valószínűleg minden  – vagy a legtöbb  – ember egyet tud érteni.  A címből már következtethetnek is.

Mostanság, amikor az egykori és jelenlegi miniszterelnökök egyre gyakrabban illetik mindenféle pejoratív jelzővel az országot, amelyet vezetniük kellene, kezdem egyre jobban érezni magam. Ne lepődjön meg senki, megmagyarázom…

Először majd’ öt éve jelentette ki akkori miniszterelnökünk, hogy ez egy kurva ország. Igaz, ezt zárt körben tette, amelyről később kiderült, jó magyar szokás szerint, hogy nem volt az, aminek látszott.  Vagyis nem volt zárt. A mostani kurzus viszont már rutinszerűen és nyilvánosan titulálja disznóólnak, elébb a költségvetést, majd a pályáztatási rendszert.

Öt éve, az ország lekurvázása után a fél várost lebontották, előre megfontolt hirtelen felindulásból… Amikor a mostani miniszterelnök disznóólazik, akkor is tüntetnek, csak az öt évvel ezelőtti békésen tüntető hazafiakat felváltották a téren az agresszív, gitárral, meg sípokkal állig felfegyverkezett tiltakozók.

Bár 23 éve nem élek otthon, nem azért érzem jól magam, mert ez a disznóólazás jólesik. Nem esik jól! Hanem azért, mert egy előző írásomban egy erős, de fentieknél sokkal szalonképesebb szót használtam az ország mai állapotának jellemzésére: a bordélyházat. Azt írtam, hogy „hazánk a legvidámabb barakkból a legszomorúbb bordélyház”, „gulyásszocializmusból pusztakapitalizmus” lett.

Elvégre egy kívülálló nem lehet olyan szemtelen és szókimondó, mint egy regnáló miniszterelnök. Igaz, először én is kuplerájt akartam írni, de emiatt visszakoztam.

Más országokban talán meghökkentő lenne, ha maguk a vezetők emlegetnék ilyen nevek alatt a hazájukat. Mert vannak helyek, ahol a vezetést az alázat jellemzi, nem a gőg.

Nálunk nem okoz megrökönyödést, hogy a miniszterelnök „kéjes aberrációról” beszél a megszorítások kapcsán, – sajtótájékoztatón – ,  majd hozzáteszi hogy ez, mármint a megszorítás,  az élet egészen kis területeit kivéve nem kéjes.  Igaz, mindeközben a gazdasági miniszter szorgalmasan „veri a kis eszközét”, ahogy mondja, és mindezt előadás közben. Majd még viccesen hozzáteszi, hogy ez az „erélyes gazdaságpolitikának egy ékes bizonyítéka”.

Ez a bordélyház-hasonlat most nem csak innen jutott eszembe, hanem onnan, hogy újra olvastam egy nagyon egyedi példáját egy eléggé ismert közgazdasági elvnek.  Eszerint az elv szerint, ha valamiből nincs választék, az elég rossz hatással van a mindennapokra, a gazdaságra is. Ezt mi nagyon jól tudjuk, emlékszünk a Kádár-rendszer hiánygazdálkodására, jártunk silány minőségű, akkor autónak nevezett lélekvesztőkkel, oltottuk a tüzet a kirobbanó természetű Videoton tévék után, és a feketepiac fogalom volt.

Sőt tudjuk, hogy ennek az alapelvnek a politikában is igen nagy igazság-alapja volt.  Gondoljunk csak a rengeteg elképesztő politikai – és ami akkor ugyanaz volt – gazdasági döntésekre, melyeket társadalmi vita nélkül hoztak a nagyokosok.

Szóval ez az olvasmány  –  a Freakonomics c. könyv (és nemrég megjelent második része) – egy újfajta példával támasztja alá a fenti tételt: a bordélyházak esetével.

A tétel szerint – jócskán leegyszerűsítve – ,ha egy közösségben, (városban például), adminisztratív módszerekkel igen leszűkítjük a prostituáltak számát, esetleg betiltjuk a nyilvános házakat és a prostitúciót, az igen rossz hatással van a környezetre. Először is: matematikai módszerekkel könnyen bizonyítható, hogy a nemi betegségek sokkal gyorsabban fognak terjedni, és sokkal súlyosabb következményekkel.

Miért?

Ha egy városon belül a piac alakítja ki ezt az iparágat, akkor érvényesül a sokszínűség elve, amit akár pluralitásnak is, sőt, ebben a  kivételes esetben promiszkuitásnak is nevezhetünk.

Gondolat-kísérletünk során vegyük azt a szélsőséges helyzetet, amikor az egész városban egyetlen kurva marad. Könnyen belátható, hogy a szerencsétlen nőszemély viharos gyorsasággal fogja terjeszteni a nemibetegségeket, mert mindenki, akinek ilyesmire – pl. kéjes abberációra, vagy kis eszközének a verésére – van igénye, nála köt ki.  Csak idő kérdése, hogy őt mikor fertőzi meg valaki, s onnantól adva van a terep a terjedésre. Merthogy csak Ő van, csak őhozzá lehet menni.

A középkorban háborúk vesztek el, egész hadseregek haltak ki azért, mert a vezetés kevés számú rosszlányt hozatott a környező városokból a pihenő időszakokban.

Ha viszont sokan gyakorolják az ősi mesterséget, ez a folyamat sokkal lassabb és jóval kisebb problémákat okoz.   Kevesebb lesz a beteg, kisebb az egészségügyi költség, és így tovább.  Ráadásul a kuncsaftok is jobban érzik magukat, mert nincsenek korlátozva.

Másodlagos probléma a kísérlet során, hogy a hiány ezen a piacon másfelé tereli a kuncsaftokat: például hirtelen megnő a házasságon kívüli kapcsolatok száma, mert a változatosságot kedvelő urak közül sokan nem akarnak újra és újra ugyanahhoz az örömlányhoz menni. Így olyan hölgyek is megfertőződhetnek, akik amúgy, kurva-pluraritás esetén be se kerültek volna a veszélyzónába.  Ez a feketepiac.

Vagyis leszögezhetjük: a kurvák esetében nem működik a „centrális erőtér”.

Amint láttuk, – és ezt a társadalomtudományok is könnyen bizonyítják -, hogy a politikában is hasonló következtetések vonhatók le.   Egyszerűen belátható, hogy ha egyetlen prostituáltat – bocsánat: politikust! – helyezünk a vizsgált közösség központjába, és nem többet, mondjuk, egy tucatot, akkor annak a prominenssé emelt politikusnak a hülyesége hatványozottan fog terjedni a társadalom minden szegmensében, de elsősorban a közvetlen környezetében. Ahogy fentebb megállapítottuk, a centrális erőtér ősétől, a centralizált demokráciától kezdve – tehát a szocializmus időszakából – tudjuk, hogy a döntések, amelyek ilyen közegben születnek, ugyanúgy nem hoznak ideális eredményt, mint a főtéren egyszál magában álló kurva esetében. Nála a betegség, a politikában a demagógia, a beszűkülés, a félre- és mellébeszélés, sőt, a folytonos hazudozás, súlyosabb esetekben az agresszivitás és az elhülyülés tünetei jelentkeznek.

Persze, a folyamat során a főtéren állónak – kurvának és politikusnak egyaránt –  az az érdeke, hogy a status quo fennmaradjon.  Ezért minden helyen, ahol a kurvák engedélyéről, számáról és sorsáról döntenek, olyan embereket szeretne tudni, akik továbbra is az ő egyedi státuszát erősítik. Ezért aztán nem meglepő, hogy a prostik szolgáltatásait (legalábbis amerikai városokban) rendőrök és a bűnüldözés más résztvevői is igénybe veszik. Természetesen ingyen, viszonzásos alapon, vagy igencsak áron alul.

Persze, rögtön leszögezhetjük, ez nem korrupció, mint ahogy az sem, ha politikusok a saját elkötelezett embereiket ültetik meghatározó székekbe. Hiszen mind a saját pozícióját akarja megszilárdítani. És ez teljesen jogos, nem?… Hiszen engedélyük, vagyis bárcájuk illetve felhatalmazásuk van.

Erről, és a prostitució és a társadalom más területein előforduló, ilyennemű hasonlóságokról tanulmányokat lehetne készíteni. Természetesen fairnek kell lenni az ilyen fiktív példák szereplőivel, és  a még fiktívebb elvek téziseivel; a politikusok és a prostik eseteit csak módjával és valóban csak gondolat-kísérleti módon szabad egymással összevetni. Mert – ugye – direktben hogyan is lehetne összehasonlítani a keményen dolgozó, az embertársaikért akár az életüket is kockáztató vagy éppen feláldozó, gyakran jöttmentek (például sajtó) által kikezdett, sőt a publikum által is állandóan cikizett komoly munkásokat azokkal, akik a törvény határán, a társadalom többsége által alig elfogadottan, a bűnnel lazább vagy egészen szoros kapcsolatban, mások szemérmetlen kihasználásából, jóhiszeműségéből – és pénzéből – élnek.

Úgyhogy fentiekért gyorsan és őszintén elnézést is kérek a kurváktól.

62 Comments

62 Reader’s Comments

 1. Kedves Gábor !
  Válaszai egy kicsit zaklatottak, s nem az általam leirtakra való reflektálást tükrözik, de azért válaszolok : ha nem tudja, hogy visszavette, államositotta, lopta stb. , akkor közlöm, vissza vette, mert 3 millió ember bizonytalan 25 %-s nyugdij fizetéséért nem kockáztatja 10 millió ember élet minőségét a folyamatos hitel felvételi kényszer miatt, mely csak tovább rontja az ország megitélését, s az ebből származó egyéb hátrányokból származó hatását.
  Az elmúlt 20 évben 34 alkotmány módositást történt, ami azt bizonyitja, hogy az ideiglenes alkotmány / 1948 / véglegesitésre szorul, tehát egy újat kell létre hozni. 1994-ben már Horn elkezdte, az akkori Ig. min. vezetésével, de nem sikerült. Peddig az szdsz-l meg volt a 2/3-d.
  Talán irhatna, hogy a FIDESZ mi módon tudta meggátolni a 8 év alatt a feles törvényeket igénylő reformok létre jöttét ? Úgy, hogy nem voltak reformok, illetve voltak reformoknak nevezett lakosági megszoritások, ezt viszont nem támogatták, de bevezették.
  A képviselői törvény javaslatokra a parlamenti demokrácia és törvények adnak lehetőséget. Ön szerint a beadott javaslatok törvénytelenek ? A jelenlegi ellenzék is élt ezzel az elmúlt 12 éves regnálása alatt, s Önök nem reklamáltak. Az ellenzéknek joga van ezzel kapcsolatos módositó inditvány beadására, vagy az AB- nál történő reklamálásra, ja nincs alapja ? ez már probléma. Kedves Gábor ! Beszélgetésünk nagyon barátságosan indult, de valahogy egy kicsit elvadult, nem lehet, hogy Önnél a tényekkel kapcsolatos hiányok vannak ? ami nem hiba, de normális körülmények között kellene ezt tárgyalgatni ? Üdvözlettel Pál.

 2. Kedves Pali41!
  Igaza van!
  Felejtsük el, hogy találkoztunk.
  Nagyon sajnálom, hogy teljesen “párt alapon” nem tudunk beszélgetni.
  Kááááááááár!
  Tisztelettel:
  Szilágyi Gábor

 3. Kedves Megmaradt Vitapartnerek!
  Látván és olvasván az utóbbi hozzászólásokat, úgy látom, hogy végképp állóháborúvá vált a vita. Az érvek és ellenérvek egyre kevésbé szólnak már magáról a blogbejegyzésről, sokkal inkább egymás érveinek cáfolatáról. A vita ezáltal öncélúvá válik, és eközben szemmel láthatóan nem közelít semmilyen „végkifejlet” felé. Ennyiben hasonlítanak a nagy politika résztvevőire, ahol ugyanez folyik nagyban. Pedig egy vitának csak addig van értelme, amíg mindkét fél építő szándékkal, egyfajta konszenzuskeresés jegyében vitatkozik. De ahogy a parlamentben nincs ilyen, úgy itt sem ez történik. Kizárólag a „ki kit győz le” jegyében folyik a társalgás, és ennek nem lehet egyik fél sem győztese.
  Egyik általam sokra becsült politikusunk mondta (nem szó szerint):
  Egy politikai vagy diplomáciai tárgyalás (benne a vitákkal) akkor eredményes, ha a végén mindkét fél joggal érezheti magát győztesnek.
  Ahogy látom itt nem efelé haladnak a vitapartnerek. Jómagam ezért lépek (illetve léptem) ki a vitakörből.

 4. Ha én rontottam el, sajnálom, – nem volt szándékomban.
  Üdv..
  Szilágyi Gábor

 5. Bocsánat!
  Nem tudom hogyan, de “átírtam” a nevem. Nem volt szándékomban.
  Üdv.:
  Sz. G..

 6. Kedves Gábor!
  Felesleges magát okolnia. Az okot abban kell keresni, amiért ilyen szélsőséges módom kettévált ország lettünk. A nagypolitika résztvevőinek ellenséges, nem ritkán uszító retorikája mérgezi évek óta a hangulatot. Ez teszi gyakorlatilag lehetetlenné az értelmes párbeszédet. És sajnos ez képeződik le az olyan fórumokon, mint amilyen ez is. Más helyeken — ez a rosszabbik változat — ehhez még a másik fél emberszámba sem vétele és a trágárság is párosul.
  És végül: Szerintem — visszatérve a nagypolitikára — a legnagyobb baj a helyzetnek a kilátástalansága, és az, hogy ennek az áldatlan állapotnak a nagy vesztesei mi magunk vagyunk, az a most már nem egészen tízmillió magyar, aki Magyarországon él, és boldogulni szeretne, de a túlnyomó többségének ez nem sikerül.

 7. Kedves Pali41!
  Őszintén sajnálom, amiért felzaklattam.
  Nem volt szándékomban, csupán egy-két “feltétlen igazságára” próbáltam az én szerény eszközeimmel reagálni.
  Biztosan nem vagyok olyan képzett, mint Ön tehát bocsánatát kérem, amiért megpróbáltam pár érvet felhozni az Ön által előadottakkal szemben.
  Nekem csak egy gondom van. Miért is kell az elmult időszakot ” vészkorszaknak” érezni?
  Miért nem vagyunk annyira europaiak, hogy elismerjük azt, ami jó, azt ami előre vitt?
  Miért kell a Semjén-Navracsics duó “amortizáló- showjába” beszállni?
  Miért nem hisszük el, hogy a Fidesz 8 éven keresztül csak és csak ártott az ORSZÁGNAK?
  Nem Gyurcsánynak, nem Bajnainak – AZ ORSZÁGNAK DRÁGA PALI ÚR!
  Nem hiszem, hogy nem érti.
  Válaszai alapján Ön nem akármilyen értelmes ember. Biztos, hogy komoly szakmai múltja van (nem tudom miben, csak sejtem).
  Éppen ezért kérem, hogy legyen méltányosabb!!!!
  Az én ismereteim az Önéhez képest “kisegítő iskola” szintüek, de engedje meg, hogy a dolgokat vizsgálhassam más szemszögből is.
  Őszinte Tisztelettel:
  Szilágyi Gábor (58)

 8. Kedves Joti!
  Köszönöm, hogy megpróbált nyugtatni. Igaza van.
  Annyira elállatiosodott itt minden, hogy egyszerüen hihetetlen.
  —— Amikor O. V. kiment a Kossuth-térre kordontbontani, akkor tisztán tudható volt, hogy ezután itt nincs helye a normális, értelmes párbeszédnek, nincs helye a törvényességnek.
  Amikor Semlyén miniszterelnök-helyettes beismeri egy interjúban, hogy az Ő dolga Gyurcsány Ferenc leamortizálása volt – és ez szerinte sikerült is.
  Amikor SijjÁrtó Péter azt mondja, hogy a MNYP pénzeket szoc.-lib körökhöz közelálló milliárdosok ELTŐZSDÉZTÉK.
  Amikor O.V. azt mondaja, hogy a MNYP kérdés eldőlt – függetlenül attól, hogy az AB mit mond. ———-Akkor itt már nem sokat lehet mondani……
  Nem lehet mondani semmit.
  Pali bácsit nem akartam megbántani.
  Egyszer csak Ő úgy gondolta, hogy “VÉGE”, innentől nem beszél velem, mert “én alulképzett vagyok Őhozzá képest” és nem vagyok tovább méltó Ővele beszélni.
  Tényleg nagyon sajnálom, főleg azt, hogy ezzel “lefagytunk” egy kicsit.
  Üdv.
  Szilágyi Gábor

 9. Kedves Gábor !
  Elnézést, de egyébdolgaim miatt nem tudtam részt venni beszélgetéseinkben, de most meg próbálom pótolni.Elsőként ki kell jelentenem, hogy én senkit sem nézek le, mert mindenki a saját terültének tudora, kedvelője, mestere. Az , hogy ez nem mindig egyezik meg az aktuális témákkal az nem jogosit fel senkit, hogy ezért más véleményt alkosson. A másik, szakmám, volt szakmám- mérnők közgazdász, s a 70-s években ML egyetem + szakositó, tehát meg van az az alap ami alapján a tények , főleg számok alapján véleményt alkothassak az elmúlt időszak történéseiről.Engem az zavar, ha én tény számokkal mutatok be valamit, akkor ezzel szemben szöveges ellentételezést kapok, ami nem egyen értékű. Itt az volna a korekt, ha az általam adott adatokat számszakilag vétózná meg, a forrás megjelőlésével, mert akkor meghajlok, vagy újabb számokkal próbálnám igazam védését. Én az elmúlt időszakot nem hivom vészkorszaknak, hanem a jelent mondom tragikusnak. Csak egy példa. A PPP program vizsgálatánál kijött, hogy az elmúlt 8 évben kb. 7-900 milliárdos értékű beruházásáért az elkövetkező 10-20 évben 3.000 milliárd-t kell kifizetnünk, s ami a nagyobb probléma, hogy nem tisztázott, hogy kié a tulajdon jog utána. Valószinű, hogy azért még fizetni kell. Én nem meg gyözni akarom Önt, hanem gondolkodásra, a tények ellenőrzésére inspirálni, hogy megközelitsük az objektiv vélemény alkotást. Engem tényekkel mindig meg lehet győzni, azok párt függetlenek.
  Remélem folytathatjuk párbeszédünket, s ennek reményében Üdvözlöm. Pál

 10. Kedves Pali41!
  Köszönöm reagálását.
  A PPP program tudom, hogy most komoly téma. Tudom, hogy le is lettek állítva. Komolyan mondom, hogy nem vagyok képben e témában, de megigérem, hogy egy kicsit “beleások” és valahol, valamelyik következő bejegyzésben (ha a téma engedi) előhozom. Most, első látásra azt látom, hogy a PPP-vel épültek az autopályák, amelyek megvannak. Használhatók, óriási tranzit zúg át rajtuk, jönnek a “MULTIK” (a Mercdes és az Audi is az, nem csak a Tesco).
  Biztosan igaz az a pénzügyi egyenlet, amit Ön mond, miszerint a 7-900MD-dal szemben 20 év alatt 3000 MD-dot fizetünk ki. (ez a rendelkezésre állási dij?). Kérdés viszont, hogy más konstrukcióban lehetett-e volna ennyi autópálya, amik a jövőnk szempontjából – szerintem – az elmúlt időszak legfontosabb infrastrukturális beruházásai voltak. Ismerjük a régi mondást: a tőke oda megy, ahol utat talál.
  A téma sokkal bonyolultabb, minthogy pár, sietve leírt mondatban ki lehetne fejteni.
  Tanulmányozom a témát és folytathatjuk, ha megtisztel válaszaival.
  Tisztelettel:
  Szilágyi Gábor

 11. Kedves Gábor ! A PPP téma csak egy a sok téma között, de ha tanulmányozni akarja, akkor a meglevő 21.000 milliárdos hitel állomány tükrében érdemes. Mi mennyibe és miért kerül annyiba ? Üdvözlettel Pál.

 12. Kedves Pali41!
  Azt javaslom, hogy a későbbiekben folytassuk a beszélgetést az új blog bejegyzés alatt (Cipzár Klub). A bejegyzés tartalma, megengedi, hogy tovább beszéljük a megkezdett témát.
  Apropó!
  Mit szól Orbán Viktor miniszterelnök úr “Évértékelő” – beszédéhez?
  Volt ott minden. (“evés-ivás, füvön alvás”)
  A burkolt “cigányozástól” az “ez a harc lesz a végsőőő…”c. jelszópuffogtatásig minden.
  De nem akarom befolyásolni az Ön gondolatait, ha gondolja, menjünk át a Cipzár Klubba.
  Tisztelettel:
  Szilágyi Gábor

Írja meg véleményét!

 

Legnépszerűbb címkék