A miniszterelnök igazat szólt.  Nincs ebben semmi különös. Tudom, más állami vezetők esetén az a hír, ha az illető lódít, ferdít, féligazságot mond, netán hülyeséget, még netalántánabbul: hazudik. Az igazmondás az nem hír. Csakhogy itt más a helyzet.

Azt mondja a barátom, hogy amikor meglátta ennek az írásnak a piszkozatát, már a címén felnevetett.  Pedig nem viccnek szántam.

Ő azt mondja, ez olyan vicc, amilyent fiatalkorunkban azzal kezdtünk, hogy “négy szovjet állampolgár Franciaországba utazik”, és folytatni se kellett, (sokszor nem is lehetett, pedig jó vicc volt), mert a kezdő állítás maga is vicc volt, hiszen képtelenségre utalt. 

Márpedig Orbán igazat mondott.  Mégpedig nagy igazságot.  Sőt, mostanában ezt az igazságot többször is kimondta.

Először talán a Barroso-val közös sajtóértekezleten, Budapesten tette ezt. Hogy pontosan idézzem, azt mondta, hogy „a következő 15-20 évben nem élhetünk úgy, mint ahogy eddig éltünk”. 

Hát ez vitathatatlanul nagy igazság.  Hozzá kell tenni azonban, hogy a miniszterelnök ennek az alapigazságnak a felvezetőjében a következőképpen fogalmazott: „ez szigorúan hangzik, de valakinek előbb-utóbb ki kell mondania, mi magyarok pontosan tudjuk, és lassan minden európai országnak is tudnia kell”. 

Amely felvezetésben azért akadnak hazugság-elemek.  Mind a három részében. 

Először is nem hangzik szigorúan, mert már sokszor és sokan kimondták ugyanezt. Én is már régen állítom, sőt, a válság kitörése óta minden alkalmat megragadok a hangsúlyozására.  

Axióma, mondhatnánk.

Másodszor, a magyarok ezt pontosan tudják? Pontosan nem tudnak erről, elsősorban éppen a miniszterelnök tevékenységének köszönhetően. Amelynek során minden reform-kezdeményezést megölt, miközben azt sulykolta a magyar emberek fejébe, hogy velük minden rendben van, ők jól és keményen dolgoznak, és ez a mai világban elég.  Ezért aztán minden juttatást megérdemelnek, az üdülési csekktől a tandíjtalan tanulásig, vizitdíj-mentes ellátástól a szárnyvonalakon újra beindított, heti nyolc utassal döcögő vonatokig, és így tovább, mindent-mindent meg kellene kapniuk, – lehetőleg ingyen. Nem ezzel a ma is dübörgő cucilizmussal van baj. A baj az a sok rohadék kapitalista, meg liberális politikus, akik kuplerájt csináltak  az országból.  Majd mi jövünk és mi mindent rendbeteszünk megszorítások, sőt reformok nélkül.  Mert a fenti alapigazsággal kapcsolatban nem az a baj, hogy – a fentiek miatt is – többet költünk mint amennyit előállítunk, hanem az, hogy a rohadék befektetők vissza akarják kapni a pénzüket. Hallatlan.       

Persze nem a politikusok szidásával van bajom, csak azzal hogy mindig a másik a hibás.  A politikusok megérdemlik mindegyik oldalon, az ún. bal meg az ún. jobb is, mert ahogy az előző írásomból kitűnik, szerintem is kuplerájt csináltak az országból. 

Harmadsorban, amit a többi európai országról feltételez, az komolytalan. Vicces. Nevethetnékem is lehetne. Hehe. Elképzelem, hogy Barroso mit érzett ott, a magyar miniszterelnök mellett állva, közvetlen közelről hallván a kioktatást: ugyan jöjjön már rá Európa, nem költekezhetünk szakmányba, és mi magyarok, ezt pontosan tudjuk. Gondolom, Barroso, aki nem is olyan régen azzal küldte vissza Orbánt Brüsszelből, hogy a költségvetési hiány-plafont igenis tartani kell, ezt hallván se köpni, se nyelni nem tudott. 

Most megérezhette, milyen az, amikor az eperfagyi visszanyal. Hiszen ő tudja, hogy egész Európának másképpen kell élnie, épp ezért követelte meg Orbántól is a követelmények szigorú betartását.  Akkor még ő írt be az ellenőrzőjébe, most meg a megbüntetett tanuló tart osztályfőnöki órát, a professzor meg csak pislog.  Néz mint Jani a kőmoziban. 

Közben meg mindenki tudja, hogy sok más európai ország már régebben, nagyjából a Bajnai-kormánnyal egy időben  (bár a helyzethez képest igen későn) felismerte, és ma is tudja, hogy nem élhet úgy, ahogy eddig. Gondoljunk csak a németek 85 milliárd eurós spórolására.  Négy év alatt majdnem annyit akarnak megszorítani, mint a magyar nemzeti jövedelem. 

Vagy gondoljunk a nyugdíj-életkor felemelése miatti francia sztrájkokra, a brutális görög megszorításokra, az általános spanyol sztrájkra, egyszersmind a portugáliai, írországi, szlovéniai, litvániai sztrájkokra, mint a megszorítások elleni tiltakozásokra! Vagy hogy Nagy-Britanniában 4 év alatt félmillióval csökkentik az állami foglalkoztatottak számát.  És tegyük hozzá, hogy mindeközben (tavaly nyáron és ősszel) otthon teljesen megállt, leült, sőt, némely esetben visszafordult a Bajnai-évet jellemző válságkezelő folyamat. Tehát amíg egy éve még válságkezelés tekintetében elég jól álltunk Európában, mára már igencsak hátul kullogunk. És senki, de senki nem tudja, hogy mivel lesz teli a februárban bejelentendő hazai reform-csomag.  (Amit persze nem lesz szabad reformnak hívni, mert az a szó mára káromkodássá avanzsált.)  A lényeg, hogy mi oktatjuk ki őket.  Nehéz ezt kimondani, Kedves EU, ’Ketves Fijjugg’, de ez így nem mehet tovább. 

Csak annyit tudnak az emberek, hogy az összes többi felsorolt ország vezetőivel ellentétben Orbán nem és nem készül megszorításokra. Lehet hogy annak fog sikerülni, de arra mérget vehetünk, hogy nem arra készül. Mert azt mondta, hogy amire készül, azok nem megszorítások lesznek. És azt (sem) veszik észre a zemberek, (az emberek igen, de a zemberek nem), hogy miközben Európa-szerte a válság egyik okának tartják az állami szektor vezetőinek magas munkabérét (sőt, Görögországban egyenesen a válság fő okának mondják), addig Orbán az új adótörvénnyel még jól meg is emelte e vezetők jövedelmét.  

A miniszterelnök folytathatta e nagy igazságok kimondását nem sokkal később Kairóban is, Mubaraknak a nagy somolygás közepette. Először azt hittem hogy a nagy bazi 30 éves centrális erőteret ment oda tanulmányozni, de aztán rájöttem hogy itt is az európai alapigazságot hangoztathatta, hogy ’Fijjugg! Ez így nem mehet tovább!’, mert alig tette ki a lábát a miniszterelnök Egyiptomból, rögtön elkezdték elűzni az ottani centrális erőtér nagy demokrata megalkotóját.  Valami lehet ebben a feltételezésben,  mert Orbán elismerte hogy a jövőről tárgyaltak.  Eszembe jutott Rejtő, amikor Senki Alfonz oktatja Tuskó Hopkinst miközben Leila, (az arab démon) táncot lejt. 

Igaz, Orbán azt is mondta, hogy az elnök optimista.  (A mai napig 65 halott van és kétezer sebesült).  Hát a jövőbelátás egyiküknek sem valami nagy erőssége, az is egy alapigazság. 

Persze eszem ágában sincs azt állítani, hogy a miniszterelnök máskor nem, csak a felsorolt esetekben mondott igazat. (Hallottam például, egyszer kijelentette, hogy szereti a focit.  Nos, ezt se merném kétségbe vonni). 

Sőt, Strasbourgban, az EU parlament vitaindítójaként elmondott jó 20 perces beszéde során kétségkívül sok alapigazságot mondott ki.  

Én akkor kaptam fel a fejemet, amikor azt hallottam a miniszterelnöktől, hogy „ha nincs munka, akkor nincs pénz”. Meg még: „ha nincs pénz, akkor jön az adósodás,  jön a hitel”. Ez az igazság az EU parlament tagjai számára igen nagy újdonság lehetett, úgy bámultak, mint akik sose nem hallottak ilyet, (de legalábbis középiskolás koruk óta). Látni véltem rajtuk, hogy az álluk is leesett. 

Nekem is déjà vu érzésem keletkezett. A miskolci középiskolámban, vagy 40 éve, a megboldogult világnézet-tanáromtól hallott mondatok sora rémlett fel bennem. Ehhez annyit, hogy mi csak Világnézetnek hívtuk a tantárgyat, amely hivatalosan Világnézetünk Alapjainak neveztetett. Mert, ugye, nekünk közös világnézetünk volt, a párttal, a néppel közös világnézetünk, az egypólusú erőtér értelmében. Ó, tanár úr! Felrémlettek a mondatai, – szóról szóra megismételte most a miniszterelnök-, s felrémlett az is, hogy miután ugyanezek a szavak elhagyták a száját, hozzámfordulva újra hangsúlyozza: „a munnnnnka, Frank fiam, a munnnnnka, érted?”. 

Értem én, és értettem akkor is, – bár nem volt egyszerű követni a csavaros gondolatmentetet. Ezért gondolom, hogy akiknek ez most elhangzott, ezek az egyszeri, Oxford-on meg Sorbon-on tanult gyökér EU-képviselők is megértették.

Milyen büszke lenne most Tanár úr!  Nyugodjon békében, Tanár úr! (A centrális erőtérrel egyetemben). 

A  miniszterelnök Strasbourgban a hasonlóan okos alapigazságok tömkelegével hozakodott elő, húsz perc alatt tán száznál is többet mondott.  Olyanokat, mint hogy:  „Nem kaphatunk meg munka nélkül semmit”, meg hogy: „egy világválság viharain kell úrrá lennünk”.  Ki vonná ezeket kétségbe?  Igaz, ezzel nem is vitatkozott senki.  Olyan alapigazságok ezek, amelyeket az állítólag már magyarul is létező kompjuteres, ún. bullshit-generátorral is elő lehet állítani.  Nem kell hozzá beszédíró, a kompjuter osszerakja. 

Észrevehették sokan azt is, hogy a sok sok igazság mellett semmi nem hangzott el arról, milyen konkrét megoldásokat javasol a szónok.  Sőt, semmiféle konkrétum nem hagzott el.  Így akkor is igaza volt a miniszerelnöknek, amikor az EU parlamentet hasonlította össze a hazaival.  Hiszen ott áltános ez a fajta tartalmas felszólalás.  Igaz, nálunk „nesze semmi fogd meg jól”-nak titulálják ezt. Az emberek, a zemberek nem.    

Strasbourgban jött aztán a feltett kérdésekre a válaszadás is, mert sok kérdés volt, és nem az alapigazságokat felsorakoztató, előremutató beszédével kapcsolatban.  Így aztán nem meglepő hogy ezekbe  a válaszokba már kevesebb igazságtartalom jutott.   Ideges lett szegény, mert állítólag a népét is bántották.   

A miniszterelnök egyik ilyen „kétségbe vonható” kijelentése például, hogy a választásokat az interneten meg a fészbukon nyerték meg.  Ismerem a helyiséget, a strasbourgi Parlamentet, volt szerencsém sokszor ülésezni benne, így tudom hogy igen nagy teherbírásúnak néz ki. Ennek ellenére ezalatt ösztönösen a plafont néztem, nem szakad-e be. 

Ez persze nem árnyékolhatja be a sok igazságot, amit hallottunk.  E sok-sok igazság egyike volt, hogy „nincs idő vitatkozni újszerű terápiákon”. 

Azt persze nem is lehet mondani, hogy az otthon bevezetett ‘újszerű’ terápián bárki is vitatkozott volna. Meg se kérdeztek senkit.

Sikerült is rögtön megmenteni vele a forintot, meg a nyugdíjat is. A benzinár is jól alakul, a kockázati kamat-felár is elenyésző, alig pár száz milliárd, az ország leértékelése pedig csak azért következett be, hogy legyen majd honnan felértékelődnie.  Most Európa megmentésén a sor, főleg az Euro megmentésén, megmentjük, azért is.  Ha akarja, ha nem.  Ennyi sok igazmondással nem lesz nehéz.

„Azoknak  higgyél, akik az igazságot keresik.  Kételkedj azokban, akik megtalálták”.   

Ja, ezt nem az egykori világnézet-tanárom mondta, hanem André Gide francia Nóbel-díjas író, esszéista.

15 Comments

15 Reader’s Comments

 1. Supppper!
  Elolvasom még párszor, megnézem a hivatkozásokat is belülrő, aztán megpróbálok hozzászólni – ha tudok.
  Üdv. Sz.Gábor

 2. Értem én Orbán Pökit! Arra gondolt,hogy sokkal jobban akar élni-ő és bandája-mint az utóbbi 20 évben! Meglesz,birkanyája az ország feláldozásával szabad kezet adott a pökhendi kis diktátornak!

 3. egyetértek,nagyon jó az írás.

 4. érdekes

 5. “Azoknak higgyél, akik az igazságot keresik.(de) Kételkedj azokban, akik megtalálták.”
  Kiváló idézet a mai Magyarország állapotának jellemzésére.
  IGEN! Megtalálták!
  Csak Ők találták meg!
  Csak Ők tudják, hogy mi a JÓ.
  Csak Ők tudják, hogy mi a TUTTTTTTTI.
  Csak Ők (Orbánék) tudják, hogy hol van a bölcsek Kövé((r(e).
  Szép Új Világ!
  És akkor még Semjénről nem is beszéltünk – ejnye-bejnye, a terrrrremburáját.
  (10 Miatyánk! 5 gyónás és 100 Hiszek-egy ez a bünti kisfiam!) A kurva életbe!
  Üdv. Mindenkinek! : Szilágyi Gábor

 6. Orbánnál újabban is tapasztalhatók változások:
  Véget ért a dakota közmondások korszaka. Mostanában a magyar közmondások vannak soron… ha nem is szó szerint.
  Olyanokra gondolok, mint pl. hogy „minden kezdet nehéz”, vagy „aki nem dolgozik, az ne is egyék!”.
  Ezek is Orbán igazmondásának kétségtelen bizonyítékai, még ha kissé közhelyszerűek is. Ráadásul az ilyen állításokba sokatmondóan semmit mondó voltuk miatt nem is nagyon lehet belekötni. Legfeljebb arra lehet gyanakodni, hogy ezek valami helyett hangzanak el. És pont az a valami lenne a lényeg! De ezt a lényeget elég, ha majd menet közben ismerjük meg. Nem egyszerre, hanem — akár csak a keserű gyógyszert — apránként, csepegtetve.

 7. Jó ez az írás nagyon igaz. Baj ott van hogy Viktor tudja jól hogy bullshit generátorként funkcionál, így igazából hiába várunk bármit, semmi se fog történni…

 8. Az EU hivatalnokai igazán mesterei a semmitmondásnak, a lassú semmittevésnek. Most – mióta Nagyvezérünk osztja ott (is) az észt – rájöhettek, hogy ők csak Kismiskák! Amilyen magas szinten mondja az OVis a nagy semmiket, hát csak tátott szájjal nézik. Ez igen, mondják, ezt az ürgét meg kell tartani = évtizedszám tudná mondani az igét! Még arra nem jöttek rá, hogy az Euro közelébe ne engedjék, mert ő aztán semmi perc alatt úgy megerősíti, de úgy, hogy egész Európa onnan koldul. (merthogy onnantól kezdve koldulhat, pl. az USA-tól.)

 9. nyusziulafuben

  Nagyon szuper, talalo es elvezetes, koszonom. Az elkeserito hogy igaz. De legalabb amig olvastam jol ereztem magam. Mit lehet tenni?

 10. Egyre többször igazolódik Graham igazsága: Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. Deduktív következtetés: aki azt állítja magáról, hogy mindenben holtbiztos, az hülye.
  De igen szórakoztató lesz figyelni, amint a megszorításokra mindenféle nyelvújítási szóleleményt találnak ki: például az áramár emelésére az ÁRÁTRENDEZÉST! mint ahogy az is felkér majd egy rádió.-kabaré előadással, amikor majd győzködik a nyugdíjasokat, hogy milyen jól járnak az utazási kedvezmények elvonásával és a havi 1000,-Ft-os egészségügyi hozzájárulással és a gyógyszerkassza csökkentével: nem lesznek kitéve mindenféle közlekedési balesetnek, orvosságok mellékhatásának – az 1000.-Ft lenyomására a torkukon viszont ötletem sincs.. De nem is engem díjaznak 2 millió fölötti összeggel, mint Sz.ÁRTÓ urat. Unalmas lenne, ha
  MINDENT előre láthatnánk. Tehát érdeklődéssel várom pártunk és kormányunk nyelvi leleményeit!

 11. Üdv. kekec
  Tényleg! Sz.Ártó úr nem vette észre, hogy Ő 1 misivel többet kap immár 9 hónapja.
  Az 9 misi – Anyám 106 havi nyugdíja – nem semmi.
  Nem ennyit kapott, hanem ennyivel kapott többet annál, ami megilletné.
  A nyelvújítási szótárban van erre egy word of fidesz: “pofátlan”.
  Nem ez nem az, ez annál több: gátlástalan (ez sem jó), talán sunyi, (ez túl szép), talán a GANNÉ lenne jó, de ezt lehet, hogy nem sokan értik – nem találok jó szót erre. Szerintem játszunk olyat, hogy ki találja meg a legmegfelelőbbet.
  Szép Új Világ.
  Üdv. Szilágyi Gábor

 12. Fabulátor

  Nagyon jó és nagyon igaz a cikk! Respect!

 13. Jó és érdekes a cikk.
  Szerintem lassan eljutunk oda, hogy Viktátorunk akár igazat is mondhat, már senki sem fogja kétségbe vonni…
  Az ilyen félresikerült vezetők után szokott felégetett ugar és nyomor maradni. Persze bajuk csak akkor lesz belőle, ha a végén esetleg fellógatják őket (mármint a zemberek), amikor rájönnek, hogy átku.ták őket.
  Mert Gyucsán (illetve szerintem a párttársai) “csak” elku.ták, azt tudjuk. Ezért mégis keményen megbüntették, nagy arányban leszavazták a választáson. Akkor mi lesz az Orbán büntetése?

  Szilágyi Gábornak tipp: merész, újszerű, arányos (a fidesz szótár szinonímái a fideszes cselekedetekre)

 14. Üdv. Botond!
  Köszönöm a tippeket. Valóban jók ezek a szavak arra vonatkozóan, hogy Szijjártó hogyan kommunikálná ezt az 1 milliós PLUSZ-lóvé ügyet.
  Valóban: “Az én fizetésem a végzett munkámmal arányos, a komcsi ellenzék szemében lehet, hogy egy kicsit merész, de mindenképpen újszerű”.
  Naggyon ügyes!
  Szegény IMF!
  A Valutaalap szakemberei szerintem sírva csomagolják a diplomájukat és kűldik vissza a “rosszabbnál rosszabb” egyetemekre ezzel a kísérő szöveggel:
  “Tisztelt Rektor Úr Őfőméltósága!
  Alúlírot az Ön vezetése alatt álló…………………….Egyetem volt hallgatója kérem vegyék vissza ezt a diplomát tőlem, mert nem vagyok rá méltó!
  Dr. Matolcsi György (NGM,Budapest, Hungary)ma lekapta a hályogot szememről és megvilágosodott előttem mennyire buta és sötét barom is vagyok én.
  Vegyék vissza a diplomámat és sújtson engem az Egyetem mai hallgatóinak megvetése. Képemet (csatolva) függesszék ki az Egyetem WC-iben, hogy fiatal hallgatóik nyugodtan köpködhessenek reggeltől napestig, – mert megérdemlem”
  Dátum:…………………. Aláírás

  Szép Új Világ!
  Üdv. :
  Szilágyi Gábor

 15. Sajnos megint egyet kell értenem a Szerzővel.
  Mindig azt bántjuk, aki éppen hatalmon van. MIért bántjuk?
  Dg.: 21 éve nem javult sem az ország sem a saját helyzetem. Sőt., sajnos romlott, de nagggggggggon.
  Lassan véget ér a földi életem, de mindig azt hallottam, hogy szorítsunk azon a képzeletbeli derékszíjon. Szorítanám én, de hová, amikor egyre nagyobb a hasam.
  Th.: OV.megmondta nem lesznek megszorítások. Végre fellélegezhettem:)
  Hiába várjuk, hogy bejelentse. Nem és nem.
  Valóban bejelenteni (bevallani) soha nem fogja, sőt tagadja. A tény viszont tény marad. A Szerzőt idézem: “taknyoltuk a lejtőt”.
  Csúnya emberek leminősítették hazámat, országból szakkörré. A költségvetési tanácsot a kormány megszüntette, így nincs aki a szemükre vesse.
  A fidesz megválasztásakor lehetett tudni, hogy sz.rból várat nem tudnak ők se csinálni. Esetleg átrendezik a kupacot.(ahogy OV.fogalmaz a reform csomagot).Nekem már nagyon büdös ez a csomag.
  Fidesz ügyben az egykulcsos, 16 %-os személyi jövedelmadó verte ki nálam a biztosítékot.
  22 éve kezdtem el könyvelni, de erre még nem volt példa, hogy a magas jövedelműek is annyi adót fizessenek az államkasszába, mint a minimálbéren tengődők. Volt, hogy 5 sávos volt ez a most 1 sávos adókulcs.
  Pintér Sándor hivatalbalépésekor bejelentette, hogy 2 hét múlva látványosan javulni fog a közbiztonság. Azóta mintha megállt volna az idő.
  2008.márciusától 28.500 Ft. a nyugdíjminimum. Ehhez igazítják az önkormányzatok, a Magyar Államkincstár,stb. a szociális támogatásokat,
  2008 óta 27.000 Ft. a rendszeres szociális járadék, amit a Nyufig.folyósít.
  Áram-, benzin-, távfűtés, élelmiszer (hosszan sorolhatnám) áremelés, A jövedelmünk meg lefelé?
  Biszku Béla nyugdíja 650.000 Ft.? 21 éve nem mert hozzányúlni senki.
  A Nemzeti Együtthülyülés országában nem születnek gyerekek? Vajon miért?
  OV.nem buta ember, emlékezetem szerint Ő is az Oxfordon , vagy a Cambreidgen végzett. De nem ismeri Isten törvényét, a Tízparancsolatot. 8.pont: “És ne lopj”

Írja meg véleményét!

 

Legnépszerűbb címkék