AMERIKAI
"Homework Help Live Free"
Tamás Gáspár Miklós

Ahogy a Cipzár Klub című írásomban vázoltam, a most várható (és Európa által is várt) reformoktól függ, hogy az országnak nyílik-e esélye arra, hogy tartósan leküzdje a költségvetésébe beépült hiányt, és ezáltal egy modernizációs és igazi 21. századi útra lépjen. (Természetesen ez szükséges, de nem elégséges feltétel).

A bejelentés egyrészt emiatt lehet sorsdöntő, másrészt az országgal szembeni igencsak hadilábon álló bizalom megerősítése szempontjából.

Amint a Cipzár Klubban már említettem, néhány következő írásomban ebbéli véleményemet fogom kifejteni. Ezúttal a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, később pedig a térbeli és időbeli (múlt és jövő) összefüggések terén.

Kérdés tehát, hogy ha van egy lakosság, amely szentül hiszi, hogy ők már minden áldozatot meghoztak, és most már igazán megérett a helyzet a jólétre, ráadásul ez a lakosság el van varázsolva (alig ismeri a külvilág realitását, nyelveket, más kultúrát, értékeket), nincs tisztában a térbeli és időbeli trendekkel, szóval egy ilyen helyzetből hogy tud egy ország kilábalni?

Abban lehet reménykedni, hogy megindul a gazdasági növekedés,— ez nagyjából tőlünk független erőktől, főleg Németországtól függ —, de a gazdaságban rejlő belső deficitek ettől, reformok híján, még megmaradnának. Már sokszor elmondtam, hogy a magyar gazdaságba a jelenlegi helyzetben ezek a néhány százalékos deficitek beépültek. 

Korábbi csomagok, (pl. a Bokros csomag is) azért voltak hosszú távon hiábavalóak, mert azokat nem követték reformok. Így az egyedi-egyszeri visszafogásokkal, megszorításokkal csak elodázták a problémát. A hiány pár év múlva megint felszínre jön, csak akkor már rosszabb állapotban találja az országot. Rövid távon igen jót tettek ezek a lépések (lásd az Orbán kormány első pár éve, vagy a Bajnai-év), de a beépült deficit ettől nem múlt el, mivel nem követték reformok.

Tehát reformok kellenek, átütőek, gyorsak, elszántak, következetesek.

Kérdés, hogy a már elmondottak függvényében mire van szükség, ill. milyen tere van a kormánynak.

A mostani kormány reformszándékairól csak annyit tudni, hogy az nagyjából 6-800 milliárdos nagyságrendű lesz, és a gyógyszerár támogatástól a munkanélküli segélyig jó pár dolgot, így a nyugdíjrendszert is érinteni fogja.

Először is ezek — amennyire sejteni lehet az eddigi hírekből — többnyire megszorítások, függetlenül attól, minek nevezi őket a kormány. Másodszor pedig ezek önmagukban nem reformok (főleg nem elegendő reformok).  Arról nem beszélve, hogy attól pl., hogy valakinek nem adunk munkanélküli segélyt, még nem lesz munkahelye. Ugyanígy a rokkantsági nyugdíjak felülvizsgálata és sok csalótól való megvonása (bár ez egy szükséges lépés ahhoz, hogy az igazi rászorultak többet kaphassanak), önmagában nem oldja meg azt, hogy azok az emberek, akik eddig rokkantak voltak, most meg hirtelen már nem azok, visszakerüljenek a munkaerőpiacra és főleg a munkába.

Harmadsorban a kormány még ellenzékként, jelenkori önmagát fosztotta meg attól a lehetőségtől, hogy normális, érdekeltség-alapú reformokat vezethessen be.

Hazánk jelenleg is a hasonló fejlettségű országok sorában — még most, húsz évvel a rendszerváltás után is a Kádár-rendszerével azonos mértékű —, kirívó, 50%-os elosztási rátával rendelkezik. Ezt a szocialista elosztórendszert mindenképpen modernizálni kell, ami — akárhogy is ragozzuk — nagyfokú megszigorításokkal jár. (A GDP-hez képest 40% körüli lenne a normális elosztási szint, ami a mostanihoz képest nagyságrendileg 2500 milliárd forint különbséget jelent évente.)

Erősen meg kellene nyirbálni az államigazgatást. Ettől — rövid távon legalább is — növekszik a munkanélküliség, és felzaklatja az egész állami (egyébként általában legnyugisabb) munkaerő piacot. Orbánnak az a célja, hogy barátságos szolgáltatásokat nyújtó állam kell, nagyon is dicséretes. Kérdés, ezt hogyan éri el (ehhez egy fecni kifüggesztése minden állami helyen nem elégséges, ez legfeljebb növeli a belépők jókedvét). Az is igen helyes elgondolás, hogy egyirodás ügyintézést vezetnek be, de ehhez az őrületes bürokráciát is csökkenteni kellene. (Ebben pl. Kanadától lehetne tanulni).

Fenntartható nyugdíjrendszert kellene kitalálni, kreálni. Ez annak a fényében, amit Orbán mondott, fából vaskarika: hogy t.i. csak annyit költhetnek nyugdíjra, mint amit járulékként éppen befizetnek. Így vagy a járulékokat emelik, vagy a nyugdíjak összegét csökkentik, vagy kitolják a nyugdíjkorhatárt. Ezek közül mindegyik ellentétes lenne a kormány eddigi ígéreteivel, főleg annak tükrében, hogy a magánnyugdíjak lenyúlásával azt mondta Orbán, hogy megmentették vele a nyugdíjat.

Az adórendszerben további változások várhatóak. Az eddigi személyi adóval kapcsolatos intézkedések nyilvánvalóan nem hozzák majd meg a (kormány által) várt hatást. (A kiesett, és gazdagoknak adott 500 milliárddal megnövelt lyuk betömése az azonnali reform-kényszer elsődleges oka). A kormányon kívül senki nem gondolja, hogy a gazdagok a hirtelen megnőtt jövedelmüket beforgatják a gazdaságba. Fogyasztásra biztosan csak minimális összeg megy majd ebből, a többletet vagy befektetik, vagy elmennek Thaiföldre nyaralni.

Ezzel az új adórendszerrel egyébként Orbán a legrosszabbkor a legrosszabbat tette. Nem mintha nem értenék egyet az alacsony adózás, sőt akár az egykulcsos adózás rendszerével (fokozatosan, megfelelő időben bevezetve). Már Churchill megmondta, hogy recesszióban adócsökkentés nélkül olyan próbálkozás növekedést elérni, mintha egy kukában ülve a kuka fülének rángatásával próbálnánk felemelni magunkat. Mindnyájan emlékszünk Reagan nagy adócsökkentésére is, amikor ezzel növekvő adóbefizetéseket ért el. Csakhogy Anglia meg az USA nem Magyarország.

Majd egyszer kifejtem részletesen, a lényeg, hogy a hazai szinten (amit maga Orbán is mindig szegénynek mond), a kisjövedelműek jövedelmét nem lehet a nagyjövedelműek hasznára még tovább csökkenteni.

Az alsóbb osztályoknak már így is régen nincs szabadon elkölthető jövedelme. További csökkentés képtelenség, amikor már így is milliók alig bírják fizetni a rezsijüket, és állítólag 2,3 millió kölcsönszerződés esetében több mint három hónapos az elmaradás. Az is képtelenség, hogy a kisjövedelműek emiatt kiesett jövedelmét a magánszektorban a munkáltatóval (az állami szektorban meg az adófizetőkkel) fizettessék meg. Ez nemcsak hogy munkahelyeket szüntethet meg és inflációt gerjeszt, de az is biztosra vehető, hogy egy nyugati demokráciában egy ilyen ötlettel kiröhögnék azt, aki ezzel előjön, és az úgy elvesztené a hitelét, hogy meg sem állna Lipótmezőig. És még ez a ’furcsa’ húzás is csak visszaállítaná a korábbi szintet, infláció nélkül, tehát míg a gazdagok akár 30%-os reálbér-növekedést is elkönyvelhetnek, a szegényeknél az új szint jópár %-os, nemcsak reál, hanem akár nominális csökkenést is jelenthet.  És itt állítólag a munkavállalók 80%-ról beszélünk. 

Hogy egy pici demagógiával én is éljek, ez az ötlet semmi mást nem jelent, mint hogy azt mondják a tiszahörcsögi szerszámgyár tulajdonosának, hogy ő alkalmazottanként jópár ezer forinttal járuljon hozzá ahhoz, hogy az Orbán & Co. nevű maffia tagjai (politikusok és a felsőbb réteg általában) akár havonta félmillióval többet vihessenek haza. Ez a csak marhaságnak nevezhető húzás sokkal nehezebbé teszi a mostani (tehát egy-két éven belüli) helyzetet, és, főleg a jelenlegi és várható hirtelen élelmiszer és energia áremelkedések miatt, a kiskeresetűek helyzetét. A bejelentendő reformok épphogy pótolni fogják az új egykulcsos adózás által kiesett jövedelmet.

De nézzünk pár más területet.

Mit lehet csinálni az oktatási rendszerrel? Ha nem akarnak megint hazudni, a tandíj kiesik. Csökkentik az egyetemek számát? Nagyon jó lenne, csakhogy eddig ők voltak minden ilyen változtatás ellen. Csökkentik a támogatott tanulók számát? Lehet sorolni; mindegyik megszorítás, méghozzá nem is akármilyen.

Az egészségügy átalakítása: Szakértők szerint jelenleg 500 milliárd hiányzik az egészségügyből évente. A nyomás növekszik, egyre több az idős ember. Tehát ezen spórolni elég nehéz lesz. A vizitdíj meg hasonlók kiesnek, a kórházbezárásokat már párszor elutasították, a privatizáció már totálisan lejáratva. Ezen kívül bármit felsorolhatunk, az mind megszorítás. Persze az egészségügyben is lehet az őrült bürokráciát, a sok adminisztrációt racionalizálni, de ez — bár könnyíti majd a betegek sorsát — sok pénzt nem hoz a konyhára.

Ezeken kívül is sok adminisztratív kiadáscsökkentő elem lehet a csomagban, (ezek is többnyire megszorítások), és nyílván bevétel – növelő intézkedésekre is sor kerül. Érdemes megemlíteni a kiszivárogtatott újabb Hungarikumot, – legalábbis a neve az, majd meglátjuk mit takar, – a beharangozott Hamburgeradót. Egy ilyen külön-adót a lakosság egyszerű áremelésként él meg (megszorítás). Amellett, hogy a kormány aggodalma a polgárok egészsége iránt dicséretes, két kérdés is felmerül. Egyfelől, hogy hol volt ugyanez az aggodalom amikor a pálinkafőzést felszabadították? Másrészt pedig az, hogy általában az ilyen adók igen sok adminisztrációval járnak – eleve nehéz meghatározni pontosan mire vonatkozzon, ezek sokszor kijátszhatók, nehezen ellenőrizhetők. Egyszóval drága, más szóval kis hatásfokú.          

Az igazi nagy kérdés azonban az, hogy mennyire jön majd be összességében a papíron — remélhetőleg — jól kinéző csomag és a vele járó számítás, a jóslat.

A kormány jóslata, hogy a növekedés beindulásával megszűnnek a lyukak. Ezek azonban túl nagyok ahhoz, hogy ez reális elképzelés legyen. (Az 5%-os növekedés egyelőre irreális, ezt állítólag a kormány is elismeri, az IMF ország-riportja is ‘szerény’ növekedéssel számol).

Tehát eléggé rejtélyes, miből fog összejönni kormány által jósolt 6-800 milliárdos megszorítás, főleg annak tudatában, hogy a lakosság toleranciája — Orbánnak köszönhetően — igen kicsi. Ez lehet az alapvető oka a bejelentés többszöri halasztásának is.

Ezekhez az átalakításokhoz azonnal hozzá kell kezdeni. Már a kezdeti lépések hitelessége is meghatározó lehet. Ha a piac ezekben nem hisz, annak beláthatatlan következményei lehetnek.

(Bízzunk pártunkban és pártunk vezetőjében!).

Ha a piac úgy ítéli meg, hogy a kitűzött célok nem reálisak, (nem hisz a papírnak), akkor az egész — eddig is körvonalazhatatlan — kormánypolitika összeomlik.

Erre mondhatjuk, hogy most ugrik a majom a vízbe.

Ez persze még siker esetén is csak rövidtávú eredmény, az ország rengeteg problémájának megoldása hosszabb időt igényel.

Az pedig egy fontos kérdés, hogy mindezeket hosszabb távon hogyan lehet orvosolni.  Márpedig abba az irányba kellene lépni, majd haladni.

Meggyőződésem, hogy amíg az ország felvilágosítása meg nem történik, ez nem fog bekövetkezni. Ehhez az szükséges, hogy a lakosság tisztában legyen azzal, mi folyik a világban, mik a kilátásaik, és ennek tudatában összefogjon egy hiteles, elismert, nem kompromittálható, nem szétválasztó, nem lopó, nem hazudó, nem manipuláló, nem kirekesztő, őszinte vezető, egy igazi bölcs államférfi körül. Addig, amíg ilyen vezető nincs, (és ez a valaki a mai helyzetben csak alulról vagy kívülről jöhet), addig folytatódhat az egymásra mutogatás, a jobb és baloldali eszmék és áleszmék ütköztetése, a pitiáner politikai csihi-puhi folytatása, a demokrácia megcsúfolása.

Jelenleg az az áldatlan állapot, hogy az ország két rivális vezetőjének neve hallatán hol az ország egyik, hol a másik fele köpdösni és káromkodni kezd. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy egyenlőségjelet tennék a két vezető közé, de ettől függetlenül ez tény. Így pedig nem lehet országot építeni. Így nem lehet a világ kihívásaival szembenézni. Csakis úgy lehet(ne), ha valaki köré a nép — sokszínűségében, pluralitásában, toleranciájával és szeretetével — össze tud zárni, ráadásul hosszabb távon. Ahhoz pedig arra lenne szükség, hogy az illető őszintén megmondja a lakosságnak, mi a helyzet, (ma csak kábítás folyik), és a lakosság tartósan bízzon ebben a vezetőben, tartósan higgyen neki. Ez, a mai megosztottságban és demagóg környezetben, még illúzióként is távolinak tűnik.

Pedig amíg nincs egy olyan vezető, aki össze tudná fogni a szinte végletesen és végzetesen szétválasztott népet (nem csak függőleges vonallal, jobb és baloldalra van széttépve a nép, hanem vízszintesen is, gazdagokra és szegényekre, befolyásosokra és elesettekre), addig erre nincs remény. Minél hosszabb időre betonozza be magát az egyik oldal, annál tovább késik a megújulás, a reneszánsz.

Ezalatt az idő alatt folytatódni fog a fiatal értelmiség elvándorlása, a népesség fogyása, az ország elöregedése, elszegényesedése, a balkanizálódás, a szélsőségek előretörése, a demokrácia téli álma, a kilátástalanság, a nép elkeseredettsége és a politikusok gazdagodása.

Összefogással lehet csak véget vetni a mai „oszd meg és uralkodj” hatalmának, amivel az uralkodók szolgaságban tartják a népet. Hallgatnunk kellene Dr. Martin Luther Kingre, akinek az egyik álma az volt, hogy „a korábbi rabszolgatartók gyermekei majd egyszer testvérként tudjanak leülni egy asztalhoz a korábbi rabszolgák gyermekeivel”.

25 Comments

25 Reader’s Comments

 1. Kedves Tibor!
  Ezúttal ismét sikerült valamit — méghozzá megint kiválóan — megírnia, egy nagyon eleven, a jövőnket húsbavágóan érintő témáról. Túl sok optimizmusra nem ad okot, viszont ha — ahogy teszi is — a realitásokból indul ki, akkor ezt nem is teheti. Az eddigiek alapján várható kilátásaink nem éppen rózsásak (és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam).
  Churchill idézett mondásában a kukában ülő személy kísérlete kísértetiesen hasonlít Münchhausen báró mutatványára! A különbség mindössze annyi, hogy a kuka fülét a báró saját haja „személyesíti meg”.
  Ez jó tréfának tűnik, viszont ugyanez a mutatvány Magyarország esetében tragikus végkifejletet sejtet. Itt is van különbség: Amíg a hasonlat szereplői a fizika törvényét, addig Orbán és csapata a makrogazdaság törvényeit próbálja „meghágni”.
  A végeredményben, a kísérlet sikerében ugyanakkor már megint nincs különbség!

 2. Szenthepcia

  Valahol azért a lakosságnak is van igaza: attól, hogy a tetőn dolgoznak, miért mindig nekünk, idelenn kell vigyázni! (Pontatlan idézet Hofitól)

 3. Üdvözlök Mindenkit!
  Tisztelt Frank Úr!
  Igen részletes a cikk, tetszik, nagyon megfontolt és abszolút tájékozottságra vall minden sora.
  Először az jutott eszembe, hogy: “Frank úr! nem akar hazajönni egy kicsit?”
  Ez arról jutott az eszembe, hogy Ön is keresi azt a Vezetőt, aki vagy alulról, VAGY KIVÜLRŐL jön és maga mellé tudja emelni az embereket…..”hiteles, elismert, nem kompromittálható, nem szétválasztó, nem lopó, nem hazudó, nem manipuláló, nem kirekesztő, őszinte vezető………..”
  Megmondom őszintén, hogy Gyurcsány Ferencet alapjában véve alkalmasnak tartom arra, hogy programot adjon és azt végig is vigye —– persze csak elvileg.
  Őt sikerült teljesen ellehetetleníteni az elmúlt 6 évben. Hiába szórja saját fejére a hamut naponta, hiába szaggatja meg ruháját, NEM az Istenadta nép egyik része látni sem akarja már.
  Orbán és Társai bármikor fel tudják szítani a gyűlöletet ellene, ezért az Ő Return-jének sikere – sajnos – kétséges. Ha nem lesz jobb, én Őt támogatom, mert a jelenlegi politikai palettán Őt tartom a legalkalmasabbnak.
  Hol van hát az az ember, aki mögé fel lehet sorakozni? Ki az akit a jelenlegi hatalom nem tud gyűlöletes ellenséggé kikiáltani. Ki az, aki mögé olyan erő tud összpontosulni (nagyon rövid idő alatt), hogy megkerülhetetlenné tud válni?
  Tudom, hogy az lenne a jó, ha jönne egy ember, akiben együtt van jelen Gyurcsány a demokrata, + Bajnai a profi + Oszkó a másik profi, + Bokros a liberális + Pokorni az okos stb…., de ilyen nincs, legalábbis nem terem minden bokorban.
  Ha lehetne Magyarországon olyan, mint a Római Birodalomban volt: triumvirátus (bár az is mindig vérrel végződött).
  Félek Frank úr, hogy nehezen és túl későn (persze éppen akkor időben) jön elő az az ember.
  Addigra itt olyanná válik a helyzet, hogy nem lesz egyszerű dolga. Minden földig lesz rombolva és a Szép Új Világ úgy be lesz betonozva, hogy csak egyszerűen “ésszel” nem lesz könnyű megváltoztatni.
  Gyorsan kell lépni.
  Üdv.
  Gábor

 4. Úgy látom, hogy egy cseppet belassultunk emberek.
  Az biztos, hogy Frank úr nagyon szépen feladta a magas-labdát, de mi valahogy nem tudjuk leütni azt.
  Vajon miért?
  Mert annyira evidens, amit modott?
  Vagy mert annyira banális baromság, amit leírt?
  Vagy nem bírjuk megemészteni ezt a lényeglátást?
  Mi van velünk emberek?
  Az a fő baj (szerintem), hogy talán még eddig nem láttuk ezt így leírva és” bele a pacekba”.
  Itt aztán szépen sorjába van szedve, hogy hol is vannak a bajok.
  Azt gondolom, hogy egy ilyen embertől el tudnám fogadni azt a szót, hogy “reform”. Gyurcsány Ferenctől is elfogadtam, de sikerült közös erővel (Fidesz/MSzP/SzDSz) elcseszni.
  Köszönjük néktek!

  Halló!!!! Van itt valaki???
  Félek egyedül!!

  Üdv. Gábor

 5. Kezdjük a végén:
  1: Amit Luther King álmodott, azt a korábbi rabszolgatartók gyermekei ÖNKÉNT tennék meg? Vagy azért, mert nincs „más választásuk” – vagyis az érdekükben áll, mert a rabszolgásdi módszer befuccsol? Szerintem ez a lényeg és
  2: „Így pedig nem lehet országot építeni.” nagyon igaz!! De barkácsolni még sokáig lehet (ücsörögni a pöcévé váló kukában)…..
  3: Ki felvilágosítaná fel az országot? Münchausennek legalább haja volt a csodához! = a teljes krach tudja csak áttörni az ördögi kört (hülye a nép és vezetői bizony belőlük kerülnek ki)
  4: A „rokkantsági nyugdíjak felülvizsgálata és sok csalótól való megvonása (bár ez egy szükséges lépés ahhoz, hogy az igazi rászorultak többet kaphassanak)”nál a zárójeles NEM IGAZ! Mert nem rájuk fordítják…. Ez lesz majd igaz: ez egy szükséges lépés ahhoz, hogy az ÚJABB igazi rászorultakAT KREÁLJANAK….

  Összefoglalva, nem „Fenntartható nyugdíjrendszert kellene kitalálni, kreálni.”, hanem önműködő államot….. (és az majd FENNTARTJA – nem „-hatósítja” – az államot)…….

 6. Kedves Gábor ! Régen jelentkeztem, de nem volt alkalmam korábban megkeresni Önt: Az ajánlott anyagot elolvastam közben, s alkalom adtán megtárgyalhatjuk. A mostani téma érdekesebb , s aktualitása is predesztinálja, hogy erre forditsunk időt, energiát.
  Frank úr irása önmagában egy jól megirt közlemény, de nem tartalmazza a konkrét előzményeket, a gazdaság teljes vertikumát, az emberek állapotát párt hova tartozás nélkül. Mert, ha ezzel a felvezetéssel kezdte volna, akkor a leirtak nem adnának választ a fen álló problémák megoldására, kritizálására.A jelenlegi helyzet sokkal bonyolultabb, mint hogy pár sorban véleményezni lehessen . Azt a célt, hogy minél kevesebb megszoritás érje az embereket, részben eléri.Azt, hogy mindenkinek jó legyen, az elérhetetlen. Itt az elsődlegesség az ország pénzügyi helyzetének rendbetételén keresztül, az emberek munkába állitása a cél, mert ezen keresztül lehet több a bevétel. Sokat utazom, s látom, hogy megműveletlen kertek sokasága van mindenhol, ezen emberek nem is akarnak dolgozni. A kevesebb segély majd ráveszi, hogy miként segitsen magán.Ez csak egy megjegyzés, de az egész témát egyenként lehet kivesézni, de a miértek figyelembe vételével.Ne a nevek legyenek célkeresztben, hanem egy adott helyzetből, miként lehet a legkisebb áldozattal kijönni.
  Üdvözlettel: Pali

 7. Frank úr, ez elég visszhangtalan maradt, amit nem is értek. Jól megírt cikk, lényeges vonásokra rámutató elemzés. Ezért nem is magával, hanem Pali 4l-el vitáznék, mivel ő elég jól reprezentálja, hogy miért tartunk még mindig ott, ahol tartunk. Értelmes, kerek mondatokban fogalmaz, több oldalról tájékozódik, viszont leír ilyen egyébként a középosztályra jellemző szövegeket:
  “Azt a célt, hogy minél kevesebb megszoritás érje az embereket, részben eléri.Azt, hogy mindenkinek jó legyen, az elérhetetlen.”
  Ezt csak akkor lehet komolyan venni, ha
  a/ akik mégis érezni fogják, méghozzá fájdalmasan a megszorításokat, nem tekintjük embernek,
  b/ ha olyan hülyének tekintjük őket, akiknek be lehet mesélni, hogy őt a megszorítások nem érintették.
  Persze fel sem merül senkiben az a blőd kívánság, hogy “mindenkinek jó legyen” viszont jogos kívánság, hogy a többségnek legyen jó. Márpedig az egykulcsos adó csakis a kisebbségnek jó, akik nem szorulnak rá, és azoknak rossz, akik viszont már nem tudnak hova hátrálni. Azaz az országnak is rossz, mivel közvetlenül és azonnal szűkíti a belső fogyasztást, a belső piacra termelő és szolgáltató kkv-k és mikróvállalkozások helyzetét. De persze ha ennyi jó nem lett volna elég, még folytatja is!
  “Itt az elsődlegesség az ország pénzügyi helyzetének rendbetételén keresztül, az emberek munkába állitása a cél, mert ezen keresztül lehet több a bevétel.”
  Az ország egészen jól kijött a válságból, a pénzügyi helyzetét elég sok ország elcserélné, tehát ez nem lett volna elsődlegesség. Viszont az ég egy földön semmiféle összefüggés nincs “azon keresztül az emberek munkába állításával”. Annál több lett volna a megbízható, kiszámítható gazdaságpolitikával, a munkabérekre rakodó közterhek (és nem az szja) mérséklésével, a húzó ágazatok sarcolása nélkül. Eddig a tapasztalati eredménye a “nem ortodox gazdaságpolitikának” 100 ezer munkahely mínusz.
  “Sokat utazom, s látom, hogy megműveletlen kertek sokasága van mindenhol, ezen emberek nem is akarnak dolgozni. A kevesebb segély majd ráveszi, hogy miként segitsen magán” Majd a megművelt 100 négyszögölek fogják kihúzni a vidéket a csávából, mondjuk az elöregedett 70-90 éves nénikék, vagy a kerekesszékbe szorult bácsikák. Avagy a közbiztonság javulása, mert most nem érdemes vetni, ha más arat.
  Csak úgy csöpög a keresztény felebaráti szeretettől: az ilyeneknek szól Orbán és Semmilyen úr propagandája – és sajnálatos módon ma még az ilyen szövegeket komolyan gondolók vannak többségben. Vagy sem. Kíváncsi leszek a mai időközi 4 db választás eredményére, azt megbízhatóbb közvélemény-kutatásnak tartom ugyanis, mint a cégekét.

 8. Kedves Kekec!
  Köszönöm, hogy helyettem is (nevemben is) válaszolt Pali41-nek.
  A műveletlen kiskerteken én is kiakadtam egy cseppet.
  “Kis kert nagy öröm”.
  Teljesen egyetértek Önnel.
  Üdv.
  Gábor

 9. Kedves Gábor és Kekec !
  Ha megnézzük az elmúlt 60 év történetét, a nagyon sok rossz mellett azt meg kell állapitani, hogy az oktatásban mindenkinek meg volt a lehetősége, hogy képezze magát, a szegényeket , kisebbségeket külön támogatták, tehát meg volt a lehetőség az osztály idegenekkel szemben,hogy kitörjenek akkori állapotukból, s a mai állapotokat nézve nem éltek e történelmi lehetőséggel .A mostani kormány az egy kulcsos adóval, mellé téve a gyerek kedvezményt, lehetőséget ad arra, hogy felismerjék a minőségi munka értelmét, s annak eredményét. Nem támogatni, lehetőséget kell adni az embereknek, s ha él vele , nyert, ha nem , akkor ne legyen politikai csalétek. Lehet, hogy Önöknek ez furcsa, de valamikor el kell már határolódni olyan emberektől, kik a saját életvitelük érdekében sem tesznek meg semmit. Továbbá, ha az ország gazdasági helyzetét nem teszik rendbe, akkor nem a rosszul élő kisebbség helyzetén nem lehet segiteni, hanem a többség is tönkre megy. Az ország vagyona majd a nullával egyenlő, mint fedezet, tehát csak a munkával elért eredmények azok , mely fedezetül szolgálnak az eladózottságunk,s felemelkedésünk zálogának. Másként nem lehet lehetőségeinket mérni, számolni, és sajnos ebbe a könnyek is bele tartoznak, s ezek többsége egyéni tragédiák, hozzá állások eredménye. Szerintem , csak igy lehet az ország jelenlegi állapotát, s az abból való kilábolás lehetőségét nézni. Jelenleg nem pártok, ideológiák vannak, hanem egy adott helyzet.
  Üdvözlettel Pali.

 10. Kedves Pali 41

  Elképedve olvasom azt a kijelentését, hogy:

  „A mostani kormány az egy kulcsos adóval, mellé téve a gyerek kedvezményt, lehetőséget ad arra, hogy felismerjék a minőségi munka értelmét, s annak eredményét.
  Nem támogatni, lehetőséget kell adni az embereknek, s ha él vele , nyert, ha nem , akkor ne legyen politikai csalétek. Lehet, hogy Önöknek ez furcsa, de valamikor el kell már határolódni olyan emberektől, kik a saját életvitelük érdekében sem tesznek meg semmit.”

  Mit akar ezzel mondani annak a minimum 1,5 millió embernek, akinek ettől csökkent fizetése?
  Netán azt, hogy ők mind lusta, nemtörődöm, munkakerülő emberek?
  Akik kizárólag a saját ostobaságuknak életvitelüknek ambíció hiányuknak köszönhetik azt hogy annyi fizetésért kell dolgozniuk amivel most az egykulcsos adó következtében rosszul járnak?
  Akik igazán megérdemlik, hogy most végre a kormány megbüntesse, beledöngölje őket a földbe, hogy térjenek már észre és vegyék végre észre, hogy ezt az egész helyzetet csak és kizárólag maguknak köszönhetik, mert nem tudnak és nem is akarnak élni a kormány által számukra nyújtott “lehetőségekkel”?
  Mert nincs elég sok gyerekük, vagy ha van akkor nincs miből igénybe venni az adókedvezményüket?
  Hogy a „jóravaló”, több pénzt kereső embereknek egyúttal nemes felsőbbrendűségük tudatában el is kell határolódni tőlük, nehogy már az ilyen, a társadalmunkat lehúzó elemekkel bármiféle közösséget vállaljanak?

  És fenti állítása milyen szándékot, indíttatást, várt hatásokat feltételez a kormány részéről?
  Netán azt, hogy a kormány bölcsen, gazdasági számításokkal, társadalmi hatásait figyelemebe véve, megalapozott indokok alapján éppen jókor és éppen a társadalom és a gazdaság legjobb érdekeinek megfelelő törvényt alkotott?
  Hogy Orbán Viktor igazat mondott amikor a februárban először kifizetett csökkent fizetésekről azt mondta a parlamentben hogy ezt ők előre nem gondolták, és hogy itt senki nem fog rosszul járni?
  Hogy a szakértők, érdekvédelmi szervezetek nem kiabálták kórusban kezdettől fogva, hogy ez fog történni?
  Hogy a kormány a Nemzeti Konzultáció keretében ezt mind leegyeztette, megtárgyalta és végül úgy döntött, hogy ez úgy jó ahogy van?
  Hogy a bérkommandó egy jó dolog a kormány által támogatni kívánt, válsággal, pénzhiánnyal küszködő magyar, egyébként a „jóravalók” körébe sorolt kis és középvállalkozásoknak?
  Hogy a kikényszeríteni kívánt béremelések javítják ezek anyagi helyzetét, versenyképességét, túlélési képességét?
  Hogy ettől majd nő a jövedelmezőségük és tömegesen egyre több társasági adó fog ömleni a költségvetésbe Matolcsy miniszter úr kedvenc, régóta hangoztatott mantrája szerint?
  Hogy ettől majd nőni fog a foglalkoztatottság és csökken a munkanélküliség, mert a kikényszerített magasabb bérek növelik a foglalkoztatási kedvet és új munkaerő felvételének racionalitását a Fidesz másik kedvenc mantrája szerint?
  Hogy a több száz milliárdos költségvetési hiányt amit ez az adótörvény okozott nem újabb adókból lehet csak fedezni és nem elsősorban azok adójából akik most több adót fizetnek?

  És végül mit akar nekünk, elképedt polgártársainak mondani ezzel?
  Netán azt hogy fel sem merül annak a gondolata hogy ezt az istenverte elkú..t adótörvényt kellene inkább módosítani, visszavonni, vagy legjobb lett volna meg sem hozni?
  Hogy pártunk és kományunk a lehető leghelyesebb törvényeket, intézkedéseket hozza, és a lehető legjobb úton vagyunk afelé, hogy győzzenek végre a jók, pusztuljon a férgese, és már látjuk is az utat a felemelkedés, a kibontakozás felé?
  Hogy ne lássunk, ne halljunk, ne gondolkodjunk hanem inkább higgyünk!
  De miben?

  Ne haragudjon, de azt gondolom, hogy nézeteink e téren jelentősen különböznek egymástól, továbbá azt is gondolom, hogy jelenlegi bajaink és szegény kis országunk sanyarú helyzetének nem elhanyagolható oka sok más között az is, hogy túl sokan gondolkodnak a dolgok állásáról önhöz hasonlóan.

 11. Kedves Pali41!
  Sajnos kevés időm jut arra, hogy hosszasan kifejtsem a véleményemet az itt olvasható cikkekrő, majd az azokra érkező kommentekről. Önnel összeakadtunk valamelyik Frank-bejegyzésen és örömmel látom, hogy újra találkozunk. TDR commentelő barátunk nagyon összeszedetten megválaszolt az Ön “aki nem dolgozik ne is egyék” c. és “…felismerjék a minőségi munka értelmét” alcímű hsz-.sára. Mélységesen igazságtalan ez az adórendszer, ezt Önnek, mint közgazdásznak jobban kellene látni, mint nekem parasztgyerekenek.

  “Jelenleg nem pártok, ideológiák vannak, hanem egy adott helyzet.” -írja Ön a hszsa. végén.
  Hát Kedves Barátom! Itt tényleg HELYZET van. És ezt a Helyzetet egy pártszövetségnek (Fidesz-KDNP) a Jobbik náci ideológiájával háttérből megtámogatott IDEOLÓGIÁJA teremti meg.
  Napról-napra, hétről-hétre egyre világosabban.
  Nagy itt a baj Pali bátyám!
  Üdv.
  Gábor

 12. TDR reagálása egy önálló írásként is megállná a helyét!
  Amire reagált, azt nem nagyon érdemes tovább minősíteni.

  Tényleg jó a sokszínűség. A különböző karakterű, beállítottságú emberek vitája gyümölcsöző lehet.

  De csak akkor, ha vannak önálló gondolatok.
  Akkor viszont nem, ha az egyik (arra is gyakran láthatunk példát, hogy mindkét) fél a politikusok demagóg kijelentéseit kritikátlanul elfogadva, szinte csak azokat visszhangozza!

 13. Kedves Tdr ! Ma ismét elolvastam az Ön irását, s egyben a sajátomat is, s megállapitottam, hogy azt a hangsúlyt amivel a Ön fejemre olvasott nem olvasható ki az én szövegemből, de ha ezt indikálta Önnél, akkor biztos bennem van a hiba. Én azon emberek ellen ágáltam, ágálok, aki nem tesznek, tettek semmit sorsuk jobbra fordulása érdekében. A témánál maradva, az állami szektorban kötelező a kiegészités megtétele, a vállalkozói szférában megegyezés született korábban a fizetések emelésére, s ezt a monitoring bizottság ülésén megerősitésre került. Ha ezen tételeket össze adjuk, akkor az Ön által közölt 1,5 mió egy két tizede lehet ez évben áldozata. Egy is sok, de az ország jelenlegi állapota kikövetelte ezt a adót, mert az elmúlt 8 évet valamilyen módon kompenzálni kellett, s meg kellett teremteni azt a hangulatot, mely biztositja az elkövetkezendő tevékenységhez, az emberek megfelelő hozzá állását. Kérdem én , az elmúlt 8 évben 41 adó emelés volt, csak egy tételt kiemelve, az ÁFA emelést, többszörös kárt okozott, mint amit Ön nekem leirt, nem 1,5 mió embernek , 10 miónak. Akkor Ön mit irt, vagy mit irt volna nekem, s ez csak egy volt a 40-ből.Tisztelt TDR, Ön el tudja képzelni, hogy olyan ember, aki első regnálásakor duplájára emelte a minimál nyugdijat és a minimál bért, 14 %-ró 5,7 %-ra csökkentette az inflációt, 57-rő, 52,7-re csökkentette az államadósságot, vissza vezetett szociális juttatásokat és még sorolhatnánk, s még hibákat is követett el, ez az ember szándékosan az emberek ellen akar tenni ? Tudja, hogy mit vett át tavalyi évben ? Ne önmagában itéljünk meg tevékenységet, hanem annak teljes környezetében, s főleg az elözmények konkrét taglalásával, s azok egyéb várható hatásainak figyelembe vételével.Ettől függetlenül jövő évben a bruttó bérszámitás megszünésével ki iktatódik ez a csökkentést előidéző állapot. Üdvözlettel Pali 41

 14. Kedves Gábor ! Én a helyzet megállapitásával nem ideológiai helyzetet aposztrofáltam, hanem egy egyszerű gazdasági állapot által ki kényszeritett helyzetet, azt, hogy ezt emberek idézték elő, ezen lények csatolhatók egy párthoz, annak ideológiájához, az nem az én bűnöm. Egy adó akkor lenne bünös, ha a többet produkáló ugyan annyit fizetne, mint aki kevesebbet, vagy forditva. A 16=16-l, de egy érték 16 %-a nem egyenlő egy másik érté 16%-val.Ön hogy tudja össze hasonlitani egy 8 általánost végző általános munkát végző embert, egy 26 évet tanuló sebésszel, aki akkor kezdheti meg hivatásának gyakorlását , mint orvos, s aki élete végéig folyamatosan tanulnia kell. Én itt inkább látom, hogy politikai ügyet próbálnak csinálni az adó ügyből, s ez inkább a helytelen. Nem értettem egyet TDR-l, s ezt le is irtam, s ez egyben Önnek is válaszom. Igaza volt múltkori irásában, hogy ki kell ezt beszélni, de semmit nem lehet úgy megbeszélni, hogy az egyik ember abszolút értékről beszél, a másik a meglevő, környezet által befolyásolt értékről. Ilyen feltételek esetén mindenki elbeszél a másik mellett, s igy elfogadás nem lehetséges.Én már a korom miatt sem lehetek haszon élvezője egyik pártnak sem, de mivel éltem a korábbi átkosnak nevezett időszakban idehaza, s 16 évig külföldön, egy kicsit másképp itélem meg a jelen történéseit. Egyértelműen szubjektiven, mert objektiv ezen témákban senki nem lehet, mert nem vagyunk minden tudás birtokában.
  Üdvözlettel: Pali.

 15. Kedves Pali 41!
  _
  Igaza van, ha ennél a témánál akarunk maradni, akkor nem a hivatásos munkakerülőkre, munkanélküliekre, (ál) rokkantakra stb. kellett volna hivatkoznia, mert őket valóban nem ezzel az adótörvénnyel kopasztják meg, nekik már készül a külön rájuk szabott törvény, amelyben majd felezik, harmadolják a juttatásaikat, de ennek boncolgatásába most ne menjünk bele, várjuk meg amíg majd kijön a törvény.
  _
  Hanem akkor nézzük csak, hogy kik is azok, akik valójában rosszabbul járnak az új SZJA törvénnyel: (akik mondjuk 250 000 Ft. bruttó alatt keresnek, megjegyzés: a magyar átlagbér ennél kevesebb kb. 220 000 forint )
  - a pedagógusok több mint fele,
  - az egészségügyi dolgozók (orvosok kivételével) legkevesebb 90%-a,
  - az orvosok 15 – 20 %-a,
  - a gyárakban dolgozók nagy része,
  - a MÁV, a BKV dolgozók többsége,
  - a közüzemi szolgáltatók beosztott dolgozói,
  - a kis és nagykereskedelmi beosztott dolgozók,
  - a mezőgazadasági és feldolgozó ipari dolgozók,
  - a magyar kis és középvállalkozások által foglalkoztatottak jelentős része,
  - és végül de nem utolsó sorban az önkormányzatoknál, és államigazgatásban beosztotti posztokon dolgozók, akikről még külön is kell szólnunk, hogy csak a nagyobb létszámu csoportokat említsük.
  Ha ezeket mind összeszámoljuk, akkor attól tartok, hogy nagyon szerény volt az 1,5 millós becsült szám, még akkor is, ha csak azokat vesszük figyelembe, akiknek tényleg csökkent a fizetése.
  _
  Akkor most nézzük a dolog ön által is hivatkozott összefüggéseit:
  Az adótörvény hatását szerény véleményem szerint először a (kikényszeríteni is) tervezett kompenzáció nélkül kell tekinteni, mert ha az ön gondolatmenetéből indulunk ki, nevezetesen hogy: “az ország jelenlegi állapota kikövetelte ezt a adót” akkor én nem arra gondolok, hogy azért hozunk adótörvényt, hogy mindjárt kompenzálni kelljen.
  A kormány a kompenzációt a hatáskörébe eső közszférában megetette, mint tudjuk erre 40 milliárd forintot szán, ami ugye egyből rontja a bevételi egyenleget úgy, hogy ezzel nem ad semmi pluszt a dolgozóinak, csupán kompenzálja az adótörvényének a nemkívánt mellékhatását.
  _
  De ez a 40 milliárd forint csak aprópénz ahhoz a kb. 400 milliárd forint adóbevétel kieséshez képest, amit a felső adókulcsok eltörlése és a családi adókedvezmény bevezetése okoz, aminek az áldásos hatását tényleg sokkal kevesebben élvezik, az ő számuk sokkal jobban közelít az ön által említett “két tized”-hez.
  _
  Na akkor ezt tessék nekem elmagyarázni, hogy hogyan is követelte ki ezt az ország jelenlegi helyzete? Mert ugyebár ez is ugyanannak az adótörvénynek a része. Hogyan is segíti ez az államadósság csökkentését? Miért költötte el a kormány az ezévre általa tervezett kiadás 80%-át február végére? Hol vannak az ezt ellentételező, szintén a kormány által tervezett bevételek?
  _
  Most akkor térjünk még vissza egy pillanatra a magánszféréra és az önkormányzatokhoz tartozó azon vállalatokra, akik nem részesülnek a fent említett kormányzati kompenzációból:
  Mint tudjuk, ezek nagy része nem tudja végrehajtani a kormány által kikényszeríteni kívánt “bérajánlást”, mert egyszerűen nincs rá forrása, gazdálkodási helyzete, körülményei egyszerűen nem teszik ezt lehetővé. És egyébként is, ha végrehajtanák, a dolgozóik akkor sem kapnának semmi pluszt, csupán nem romlana a helyzetük, miközben a vállalatuk tönkremenne, vagy elbocsátásokra kényszerülne?
  _
  Én természetesen semmi olyat nem állítottam, hogy az előző kormányok nem sodorták nagy bajba az országot, mert hiszek a racionalitásban és ténykérdéseken értelmetlen vitatkozni.
  Lehet persze visszafelé mutogatni, csak az a probléma hogy a Fidesz és Orbán Viktor az elmúlt 8 évben semmi mást nem tett, mint jól elmagyarázta nekünk, hogy milyen gazember kormányaink vannak, stb. ezt biztosthatom hogy kíválóan megértettem.
  _
  Csak az az óriási nagy baj, hogy a Fidesznek semmiféle racionális, koherens, előremutató gazdasági programja nincs, az ország gazdasági helyzete, politikai és társadalmi megítélése a kormányra kerülésük óta folyamatosan és sokat romlott, az önkormányzatok, a közigazgatás, a nagy ellátó rendszerek ha lehet akkor mégjobban az összeomlás szélére sodródtak, konszolidációnak értelmes programnak semmi jele, és bármennyire fájdalmas is ezek a problémák csupán visszafelé mutogatással már nem kezelhetők.
  _
  Ön azt írja: “meg kellett teremteni azt a hangulatot, mely biztositja az elkövetkezendő tevékenységhez, az emberek megfelelő hozzá állását”. Őszintén szeretném megérteni hogy akkor, vajon milyen arányban vannak a Fidesz és Orbán Viktor eddigi áldásos tevékenységének kedvezményezettei kontra kárvallotai, és kinek milyen hangulata lesz ettől?
  _
  Üdvözlettel: TDR

 16. Kedves Pali41!
  2011.03.11.12:58-as bejegyzésére lenne egy-két reakcióm.
  1./ A 16=16 alapvetést értem, de ebben az esetben azt is vizsgálni kellen, hogy a linearitás mellett vennek egyéb szempontok is. Akinek pl. 1 000 000 Ft fizetése van, 160 000 Ft adót fizet, akinek meg 200 000 Ft a fizetése 32 000 Ft-ot. Azt is vizsgálni kellene, hogy miután mindketten befizették az adót, mi maradt arra, hogy elköltsék és abból ki mit tud vásárolni. Leegyszerüsítve a milliósnál marad 840 000 Ft elkölthető a 200-asnál pedig 168 000. Véletlen sem akarom a 8 általánost összehasonlítani a 26 évet tanuló sebészként dolgozó orvossal, csak azt akarom mondani, az adórendszernek IGAZSÁGOSNAK kellene lennie. A felső rétegnek ezzel adórendszerrel havi 300-500 ezer forinttal több megy minden hónapban a bankszámlájára. A 250 000 alattiak pedig kevesebbet (jó esetben pont annyit) kapnak, mint előtte.
  Igazságosnak érzi ezt?
  “Több áldozatvállalás fent, több lehetőség lent.”
  2./ A legfőbb gond szerintem az, hogy O.V. nem foglalkozik mással, mint saját hatalmának totális kiépítésével és bebetonozásával. Nincs gazdasági elképzelés, nincs terv, – nincs program. A Matolcsy-program nem program. A Szél Kálmán Terv nem terv. Megszorító csomag, ami nem annak látszik, csak az.
  “A Matolcsyné férje…” sajnos néha az előjelet sem találja el – így nem lehet reménykedni a gazdasági fellendülésben.
  3./ Mondja Ön, hogy úgy nem lehet “kibeszélni a dolgokat”, ha beszélgető felek elbeszélnek egymás mellett. Igaza van. Szerintem ezen a fórumon mindenki elismeri, tudja, hogy az elmúlt 8 évben milyen hibákat követtek el a szoc/lib kormányok.
  Ezt általában mindenki deklarálja is. A Fidesz 8 évig nem csinált mást, mint szapulta a kormányokat, semmiben nem volt konstruktív. Nem hiszem, hogy bármelyőnk demagóg lenne. Azt viszont én sem tudom elfogadni, hogy “azok mennyire borzalmas munkát csináltak”, “nem csináltak semmit, csak adósságot” stb. El kell ismerni azt,ami jó és el kell itélni azt, ami rossz, aztán LÉPNI TOVÁBB.
  Dolgozni kell!
  Tisztelettel üdvözlöm:
  Gábor

 17. Kedves TDR!
  Igazán tiszteletre méltó írásait sajnos jó esetben is csak néhány tucat „törzsolvasó” olvassa. Olyanok, akiknek mindez leginkább szólna, nem járnak a nepszava.com-on és vidékén.
  A többség számára az olyan fogalmak, mint gazdaságpolitika, nemzetgazdaság, demokrácia, szólásszabadság, csak üres szavak. Így aztán az irántuk érzett aggódás sem az ő műfajuk.
  Ők azok, akiket Orbán a nyolcévi ellenzéki retorikájával elvarázsolt, és akik csak akkor fognak ebből a bűvkörből kikerülni, ha a pénztárcájukon érzik, hogy a sok üres beszéd mennyit ér a mindennapok gyakorlatában.
  Az első jelek már tapasztalhatók ezen a téren.
  Kadhafi permanens forradalma több mint negyven évig tartott, bízzunk benne, hogy Orbáné rövidebb életű lesz!

 18. Kedves TDR ! Ön olyanokat irt, amiről nincs meggyőződve, de ellenzéki véleményként régebben gyakran hangoztattak, érdekes módon ezen hangok kezdenek elhalkulni, lassan megszünik. Teljes elhalkulása április-május környékére tehető, mivel akkor zárják le a múlt évet a magán vállalkozók, s ezután emelik az ez évi fizetéseket jan. 1 -vel, s igy ezután vonható mérleg az SZJA-val kapcsolatban. A teljes rendbetétel 2012-től várható a bruttósitás megszűnésével, ez is a 41-s következménye, már mint ennyi adóemelés volt 8 év alatt. Az, hogy Ön nem lát a gazdasági felemelkedésre terveket, intézkedéseket, az nagy baj, mert nagyon sok készült, a Széchenyi- program, Szél Kálmán terv, a mezőgazdasági családi programok, s az ezekhez csatolt milliárdok mind azt jelentik, hogy valaminek el kell indulni, s el is fog, de nem egyik napról a másikra, mert , hogy valami kialakuljon idő kell. Önök 8 évig nem voltak türelmetlenek, s most 10 hónap után miért ? Önöket nem zavarja a 12.000 milliárd hitel felvétele, 8.000 milliárd EU támogatás elfecsérlése, 3.000 milliárd PPP program ez utáni fizetése, melyre nem tud érdemi, értéket teremtő beruházást mutatni. Szóval át kell értékelni az elmúlt 12 évet, annak minden hibájával, eredményével, s akkor lehet beszélni, hogy merre tovább !

 19. Látszat mögé néző

  Kedves Tibor!

  “bár ez egy szükséges lépés ahhoz, hogy az igazi rászorultak többet kaphassanak” – ragadta meg figyelmemet egyik mondata, az ál- rokkantnyugdíjasok kiszűrésével kapcsolatban. Ön ezt komolyan gondolta? A jelenlegi kormány több száz milliárdot zsebelt be eddig ilyen-olyan címszó alatt: magánnyugdíjak, vörösiszap-katasztrófa sújtotta szerencsétlenek megsegélyezése stb.), és ez a pénz szőrén-szálán eltűnt. Nem egymillió, nem is kettő, hogy ne lehessen észrevenni, ha ennyivel több vagy kevesebb, mint egyes politikusain havi fizetése. Több száz milliárd. Senki nem látott belőle egyetlen fillért sem, egy fekete lyuk útközben elnyelte. Gondolja, hogy azt az ehhez képest csekélyke pár milliárdot, amit majd a rokkantak vegzálásával rabolnak el (nem az ál-rokkantaktól, mert aki eddig meg tudta fizetni a fű alatti rokkantosítást, ezután is meg tudja majd, hanem a valódi betegektől, mert csak ők “érinthetőek” és garantáltan nem csapnak vissza), azt majd a maradék inaktív jövedelmének emberi szintre hozására költik? Egy magyar ember, aki ma nem vak és süket, nem lehet ennyire naiv…

 20. Látszat mögé néző

  Pali!

  “Másként nem lehet lehetőségeinket mérni, számolni, és sajnos ebbe a könnyek is bele tartoznak, s ezek többsége egyéni tragédiák, hozzá állások eredménye.”

  Ja, a betegek direkt lettek betegek, mert élvezik, ha gyógyszerekkel tömik, vagdossák őket. Nem akarnak világ körül hajókázni, inkább gyógyszerre költik a pénzüket.
  A fogyatékosok direkt lettek fogyatékosok, mi a francnak valakinek látás, hallás, mozgás?
  Az éhezők direkt éheznek (nem csak romák, amire te kimondatlanul utaltál, hanem lassan milliók), gondolom, hosszú böjtnek fogják fel és élvezik, ráadásul ingyen, míg a hülye nyugatiak ezért wellness-farmokon még fizetnek is.
  Aki sz… keres (pl. az egészségügyben), az direkt kért kicsi jövedelmet, gondolom, amellett, hogy kidolgozza a belét, ugyan, mit is csinálna sok pénzzel és sok szabadidővel? Még unalmas lenne az élete.
  A vállalkozók a közterhek alatt direkt roppannak össze, és mennek csődbe, kinek kell a munka és az étel, ha lehet henyélni az idegosztályokon, a túlvilágon, és az éhezés léleknemesítő érzését élvezni?
  Az iskolát befejezettek direkt nem helyezkednek el, jól lehet éldegélni ötven évesen a szülőkkel, azok pénzén.
  A negyven év felettiek direkt nem helyezkednek el, az már mazochizmus lenne: enni, etetni a családot, üdülni, szórakozni? A detox sokkal jobb hely, az utcáról nem is beszélve, ha már az “otthon” nevű fertelmes, világi luxust is elvesztették.

  Drága, az ország közel kétharmadáról beszélsz. Ez neked “egyéni tragédia”???

 21. Ha tényleg a látszat mögé nézne úgy 1947-től s abból vonja le tanulságot, s ennek eredményét tenné közzé ezen oldalon, akkor mindenki tudná, hogy korekt tájékoztatást kapott. Meg tenné ?

 22. Szép munka.
  Egyébként a Lipótmezőt régen bezárták. Lakói azóta már meg is fagytak valamelyik télen.

 23. Tisztelt Franka úr!

  A következőket írja: “Ugyanígy a rokkantsági nyugdíjak felülvizsgálata és sok csalótól való megvonása (bár ez egy szükséges lépés ahhoz, hogy az igazi rászorultak többet kaphassanak), önmagában nem oldja meg azt, hogy azok az emberek, akik eddig rokkantak voltak, most meg hirtelen már nem azok, visszakerüljenek a munkaerőpiacra és főleg a munkába.”

  Legyen szíves megírni a következő cikkében, hogy hol olvasta vagy hallotta azt az értesülését, hogy a rokkantaktól elvett járandóságokat majd a matolcsi féle gazdasági team vissza adja ill. otthagyja azoknál akitől elvette csak azért, hogy végre ők is jól járhassanak. Ezt a pénzt nem azért veszik ki ebből a kasszából, hogy a rászorultak többet kaphassanak hanem azért, hogy átcsoportosíthassák más helyekre. Itt a rokkant emberek száz ezrei lényegtelen sakk figurák, akikből szürke számadatokat fognak csinálni és leírják őket mint elhanyagolható veszteségeket. A magyar értelmiség, az egyházaink vezetői és maguk is újságírók ezt közömbösen végig fogják nézni. Erkölcsileg ide jutott az ország, ide jutott Európa. Senkinek nem érdeke pár százezer rokkant ember méltánytalan ledöngölését megakadályozni. Sőt!
  Mindenki helyesli is mert örül,
  hogy ő és köre nem érintett benne, nem lesz kárvallottja. Legyen szíves figyelmesen olvassa el a gazdasági minisztérium által kidolgozott konvergencia tervet és meg fog lepődni azon, hogy milyen kegyetlen és embertelen sorsot fundáltak ki az ország egyik legelesettebb rétege számára. Itt nem holmi felülvizsgálatokról lesz szó, a csalók kiszűrésére (hiszen ez csupán kriminológiai szakterület lenne) hanem itt kvóták szerinti fehér köpenyes szelektálás lesz, jobbra – balra történő mutogatással a régi beidegződések szerint. Persze nem lesz euthanázia a szó legszorosabb értelmében, de fél év alatt el lesz döntve, hogy ki élhet emberi módon még egy darabig (a következő megszorító csomagig) vagy kinek kell vegetálnia amíg a kegyes halál el nem jön érte. Én magam általában optimista lélek vagyok, de ahogy a dolgok ma állnak és a lapokból ill. egyes “szakértői” véleményekből kiolvasható az Isten irgalmazzon azoknak akiket behívnak ezekbe a megyei elbíráló központokba. Érdemes lenne felhívni az egyházak csodákra szakosodott bizottságainak figyelmét, mert a júliustól – decemberig terjedő időszakban Magyarországon a vakok látni, a bénák járni és a siketek újra hallani fognak. Talán egy két KDMP-s kormánytagot még szenté is lehet majd avattatni a sikeres közreműködésért.

Írja meg véleményét!

 

Legnépszerűbb címkék